Täpsemad palveteemad

1. Piiblipäevade meeskonna isiklik suhe Jumalaga
2. Piiblipäevade meeskonna omavaheline ühtsus
3. Minifestil ja välitegevuste ajal noortega kontaktide/suhete loomine
4. Ilm minifesti ajal
5. Järeltöö noortega kohalikes kogudustes
6. Visioon piiblipäevade liikumise tulevikuks

Pane end palvetajaks kirja!

Aitäh, et registreerisid! Et ei ununeks palvetada, pane enda jaoks aeg kirja!